LABS

Laboratorij za analizu bioloških sustava (LABS) sastavni je dio Zavoda za kvantitativnu ekologiju na Odjelu za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Glavna djelatnost laboratorija je znanstveno-istraživački rad sa područja ekotoksikologije, primjenjene ekologije te modeliranja bioloških sustava. Saznanja proizašla iz znanstveno-istraživačkog rada, primjenjuju se u riješavanju praktičnih problema iz područja zaštite okoliša, poljoprivrede, energetike.

Osim znanstvenog rada LABS također pruža usluge savjetovanja u procesima inicijalizacije, planiranja te izvođenja različitih projekata kao i pri izradi studija (PUO, SPUO, OPZP) te elaborata, kao i podršku pri ishođenju svih potrebnih dozvola. Naš glavni cilj je primjena najnovijih znanstvenih metoda u riješavanju problema iz područja zaštite okoliša te kreiranje novih inovativnih riješenja uz minimiziranje troškova investitora.

LABS je otvoren za suradnju i s drugim strukama (građevinari, kemičari, tehnolozi, ekolozi, itd.), a posebno s institutima i poduzećima koji izrađuju interdisciplinarne studije, elaborate i projektnu dokumentaciju u području zaštite okoliša, energetike, infrastrukture, industrijske ekologije, vodnog gospodarstva, zaštite prirode, poljoprivrede, šumarstva, okolišne ekonomije i prostornog planiranja.